Objednávkový systém | MUDr. Sylva Otrubová

praktický lékař pro dospělé
 
 
 

Na úvod » Objednávkový systém

Informace pro pacienty - jak se zaregistrovat?

Pokud máte zájem o registraci v naší ordinaci, objednejte se telefonicky na vstupní prohlídku v termínu, který Vám bude vyhovovat nebo vyplňte registrační formulář a my Vás budeme telefonicky kontaktovat ke sjednání termínu Vaší návštěvy.

Co je obsahem vstupní prohlídky?

Obsahem vstupní prohlídky hrazené pojišťovnou, je podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální, kontrola posledního očkování proti tetanu s případnou kontrolou hladiny protilátek v krvi nebo přeočkováním přímo v ambulanci. Dále lékař zhodnotí Vaše současné obtíže a bude se informovat o provedených předcházejících vyšetřeních (včetně preventivních) u jiných lékařů - s sebou proto přineste kopie nálezů, které máte k dispozici.

Při vstupní prohlídce provádíme celkové objektivní vyšetření lékařem, podle věku provedeme další vyšetření krve, natočení a popis EKG a vyšetření směřující k prevenci nádorů – tato vyšetření provedeme přímo v ambulanci nebo Vám dáme doporučení na specializované pracoviště. Z dostupných informací provádíme celkové zhodnocení prohlídky se spočtením kardiovaskulárního rizika podle hodnocení SCORE a návrhu dalšího postupu, případně úprava životosprávy nebo medikace. V návaznosti na zjištěné zkušenosti probíhá edukace a návrh dalšího sledování.

Co s sebou na vstupní prohlídku:

  • dokumentaci od předešlého praktického lékaře (máte-li k dispozici, v opačném případě si ji vyžádáme)
  • ranní moč do vymyté nádoby (vyšetřujeme celkem 9 parametrů - například cukr, bílkovina, krev, žlučové barvivo, pH, nitrity, ketony, atd)
  • nálezy z předchozích vyšetření, které máte k dispozici
  • očkovací průkaz (máte-li k dispozici)