DISPENZARIZACE | MUDr. Sylva Otrubová

praktický lékař pro dospělé
 
 
 

Na úvod » DISPENZARIZACE

Dispenzarizace

Pod pojmem dispenzarizace rozumíme sledování dlouhodobě (chronicky) nemocných pacientů s cílem dokonalé monitorace a zajištění optimální kompenzaci nemoci. Tímto přístupem tak snižujeme rizika možných komplikací.