PREVENTIVNÍ PROGRAMY | MUDr. Sylva Otrubová

praktický lékař pro dospělé
 
 
 

Na úvod » PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky pro dospělé jsou prováděny v pravidelných dvouletých intervalech. Obsahem preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou, je podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální, kontrola posledního očkování proti tetanu s případnou kontrolou hladiny protilátek v krvi nebo přeočkováním přímo v ambulanci.  Při prohlídce provádíme celkové objektivní vyšetření lékařem, podle věku provedeme další vyšetření krve, natočení a popis EKG a vyšetření směřující k prevenci nádorů – tato vyšetření provedeme přímo v ambulanci nebo Vám dáme doporučení na specializované pracoviště. Z dostupných informací provádíme celkové zhodnocení prohlídky se spočtením kardiovaskulárního rizika podle hodnocení SCORE a návrhu dalšího postupu, případně úprava životosprávy nebo medikace. V návaznosti na zjištěné zkušenosti probíhá edukace a návrh dalšího sledování.